Angelika Fojtuch

ms2 Muzeum Sztuki w Łodzi           DLA WAS / FOR YOU 13.01. – 22.04.2012           Otwarcie: piątek, 13 stycznia, g.18.00/ Opening: Friday,            January 13th, 6 p.m.           Wystawa najnowszej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Sztuki          w Łodzi / The exhibition of the latest collection of contemporary art            of Museum of Art in Lodz           Dzieła zakupiono w ramach programu Narodowe Kolekcje Sztuki          Współczesnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Works purchased as a part of the National Collections of            Contemporary Art programme of the Ministry of Culture and            National Heritage           Artyści / Artists:             Monica Bonvicini, Angelika Fojtuch, Tamás Kaszás, Zofia            Kulik, Grigor Khatchatrian, Adrian Paci, Ewa Partum, Ali            Kazma, Mladen Stilinović, Janek Simon, Paulina Ołowska,            Haegue Yang, Thea Djordjadze, Ján Mancuska, Johanna Billing,            Teresa Tyszkiewicz, Zoran Todorović, Robert Maciejuk,            Katarina Zdjelar.
Kuratorzy /
Curators:          Jarosław Lubiak, Maria Morzuch

TWOJA                Angelika Fojtuch           performance’ 2005

W jeszcze większym stopniu niż zazwyczaj ta wystawa została          stworzona z myślą o naszej publiczności. Specjalnie DLA WAS          prezentujemy dzieła sztuki, które w szczególny sposób          uzupełniają i rozwijają naszą Kolekcję Sztuki XX i XXI w.          Dzięki nim może ona jeszcze żywiej uczestniczyć w formowaniu          współczesności, prezentując najbardziej aktualne przykłady          międzynarodowej twórczości. Wszystkie prace udało nam się          zakupić w minionym roku dzięki programowi Narodowe Kolekcje          Sztuki Współczesnej prowadzonemu przez Ministerstwo Kultury          i Dziedzictwa Narodowego.
Tytułowy zwrot DLA WAS stanowi odwrócenie tytułu jednej z prac          prezentowanych na wystawie. Monica Bonvicini w instalacji          świetlnej “Not for you” eksponuje siłę zdecydowanej,           a jednocześnie wieloznacznej, odmowy. Na przekór tej          asertywności, a dzięki swojej atrakcyjnej formie, praca ta          przyciąga wzrok i przykuwa uwagę, stając się swoistym znakiem          zachęty. Odmowa zawarta w treści zostaje odwrócona w blasku          formy. W jeszcze intensywniejszą grę odwróceń chcemy wciągnąć          naszych widzów przy pomocy pozostałych prac na wystawie.           Stanowi ona uzupełnienie i rozwinięcie stałej ekspozycji,          w której Kolekcja Sztuki XX i XXI w. prezentowana jest          w czterech częściach, odwołujących się do kluczowych          doświadczeń ludzi ostatnich czasów. Opisujemy te doświadczenia          używając takich pojęć jak: ciało, uraz, proteza oraz utopia,          konstrukcja, polityczność bądź oko, obraz, rzeczywistość          i wreszcie obiekt, fetysz, fantazmat. A teraz dołączamy do          kolekcji Muzeum Sztuki dzieła stanowiące konfrontację          z doświadczeniami, które dają się scharakteryzować przez trzy          słowa: starcia, odwrócenia, nadzieje.           Starcia – określają zaangażowanie sztuki w najbardziej istotne          napięcia i konflikty zrodzone przez dramatyczne transformacje          ekonomiczne, społeczne i polityczne ostatnich czasów.          Odwrócenia – określają strategie działania artystów          próbujących realizować politykę sztuki jej bezbronnymi, ale          nie bezskutecznymi, środkami. Nadzieje – określają cel          artystycznego zaangażowania, wiążąc twórczość z próbą zmiany          na lepsze.
Wystawa DLA WAS stanowi zaproszenie do udziału w starciach          sztuki, przynoszących nadzieje pozytywne zmiany dokonujących          się przez mniej lub bardziej radykalne odwrócenia. Te ostatnie          są kluczowe, gdyż łączą się z przewrotnością, która czyni          sztukę tak intrygującą.

http://msl.org.pl/

 

 

english version

The exhibition has been prepared with even            more attention than usual paid to our audience. Especially            FOR YOU we present works of art that both complement and            develop our Collection of the 20th and 21st century Art in            a particular way. Thanks to the works the collection can            participate in creating contemporary reality to an even            greater degree by presenting the current examples of            international creative works. All works were purchased last            year as a part of the National Collections of Contemporary            Art programme of the Ministry of Culture and National            Heritage.
The title address FOR YOU is for us the reversal of the            title of one of the works presented at the exhibition.            Monica Bonvicini in her light installation titled Not for            You emphasises the power of unequivocal yet ambiguous            refusal. Going against that assertive character and owing to            its visual attractiveness the work catches the eye and            attracts attention, thus becoming a sign of encouragement.            The refusal included in the content is reversed in the            splendour of the form. We want to draw our visitors into an            even more intense game of reversals with the help of the            other works presented at the exhibition.             It complements and develops our permanent exhibition in            which the Collection of the 20th and 21st century Art is            presented in four parts referring to the key experiences of            contemporary people. We describe these experiences with the            use of such notions as body, trauma, prosthesis and utopia,            construction, politicization or eye, image, reality as well            as object, fetish, phantasm. Now we add to the collection of            Muzeum Sztuki works that confront the experiences            characterised by three words: clashes, reversals, hopes.             Clashes – define art’s involvement in the most important            tensions and conflicts born out of dramatic economic,            social, and political transformations of the recent times.            Reversals – define strategies of contemporary artists who            attempt to realise art politics with the use of its            defenceless yet not fruitless means. Hopes – define the            objective of artistic involvement, combining creativity with            an attempt to induce a change for the better.
The FOR YOU exhibition is an invitation to participate in            art’s clashes bringing hopes, positive changes brought about            by more or less radical reversals. The latter are crucial as            the refer to perversity which makes art so intriguing.

http://msl.org.pl/en

ms2, 19 Ogrodowa St,            Lodz

 

please                      feel free to forward this informations to                      interested people
best wishes and kind                regards
Angelika Fojtuch

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: